හැඩට ඉන්න රහසක් !

නීරෝගීව ඉන්න අපි හැමෝම දවසකට වතුර ලීටර් 02ක්වත් අඩුම ගානේ බොන්න ඕන.

හැඩට ඉන්නනම් වතුර කියන්නේ තිබහා නිවාගන්න භාවිත කරන දෙයක් විතරක් නෙවෙයි.

ප‍්‍රමාණවත් ලෙස වතුර බිව්වත් අධික ලෙස වතුර බොන්නත් එපා. සමානව පවත්වා ගන්නනම් අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයට වතුර බොන්නම ඕන.

ඔබ වැඩි වැඩියෙන් වතුර බිව්වම ඔබගේ සිරුරේ තියෙන විෂ දේවල් දාඩිය මගින් පිටවෙලා යනවා. අන්න ඒ නිසා බොලිවුඩයේ නළු නිළියන් සජලව ඉන්න ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයට වතුර බොන්න කිසිවිටෙක පැකිලෙන්නේ නැහැ. ඒත් පැණි බීම වගේ දේවල් නොබී ඉන්න එක තමයි වඩා සුදුසු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*