ඔසප් වේදනාව අවම කර ගන්න උපදෙස් 5ක්

බොහෝ කාන්තාවන් අත්විඳින ඔසප් වීමේ මුල් රෝග ලක්ෂණ කිහිපයක් තමියි ඔබට ඔබේ බර වැඩිවී ඇති බවක් හෝ ඔබේ උදරය හෝ ඔබේ ශරීරයේ වෙනත් කොටස් තදින් හෝ ඉදිමී ඇති බවක් දැනීම.

මේ කාලය ආරම්භ වීමට මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන අතර ඔසප් වීමෙන් පසු මෙම තත්වය පහව යනවා. මෙම තත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබට පාලනය කර ගත නොහැකි නමුත්, එය අවම කර ගැනීමට ඔබට උත්සාහ කළ හැකි ගෘහස්ථ ප්‍රතිකාර කිහිපයක් බෙනවා.

පලතුරු, එළවළු, ධාන්‍ය වර්ග සහ ප්‍රෝටීන් අඩංගු ආහාර ගැනීම
වතුර ගොඩක් බොන්න
කැෆේන් සහ මධ්‍යසාර බීමෙන් වළකින්න
ක්ෂණික ආහාර ලබා ගැනීම සීමා කරන්න
නිතිපතා ව්‍යායාම කරන්න
උපත් පාලන පෙති ගැනීම සුදුසුදු යන්න පිළිබඳව ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් විසමා සිටින්න
ඉහත රෝග ලක්ෂන ඔබේ දෛනික කටයුතුවලට දැඩි ලෙස බලපාන්නේ නම්, ඔබ ඔබේ වෛද්‍යවරයා සමඟ කතා කළ යුතුය.

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required